Family owned business &
private wealth

Wij bieden vermogende families en private clients notariële ondersteuning bij het (her)structureren van vermogen, gericht op onder meer de continuïteit van het familiebedrijf, bescherming van het privévermogen en vermogensoverheveling naar de (klein)kinderen waarbij de jongere generatie stapsgewijs betrokken wordt bij en vertrouwd raakt met het beheer van het familievermogen.

Zo houden wij ons bijvoorbeeld bezig met het oprichten van familiefondsen, het certificeren van vermogen, het begeleiden van schenkingstrajecten en het opstellen van (levens)testamenten. Daarbij worden niet uitsluitend zakelijke en fiscale belangen meegewogen maar spelen ook familiewaarden en persoonlijke wensen een belangrijke rol.