Het team van Albicher

Hoe verschillend wij onderling ook zijn, samen vormen we één team: we werken hard, zijn ambitieus en helpen elkaar waar mogelijk. 

Maar met name hebben we het gewoon leuk met elkaar en werken we met veel plezier voor onze cliënten.

Hester Albicher rondde in 1996 haar studie Nederlands recht en notarieel recht af aan de Universiteit Leiden. In 2004 heeft Hester de opleiding Grotius Ondernemings- en Vennootschapsrecht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen met goed gevolg afgelegd. Vanaf 1996 tot 2010 was Hester als kandidaat-notaris werkzaam bij AKD Advocaten & Notarissen. In 2010 kon zij met support van AKD de notariële praktijk van de Bredase vestiging van AKD onder eigen naam voortzetten. Hester is als notaris aan het kantoor verbonden en richt zich op de ondernemingsrecht- en vastgoedpraktijk.

Nevenfuncties:

  • notaris-lid kamer voor het notariaat (rechtbank 's-Hertogenbosch)
  • bestuurslid Stichting Chassé Cultuur Fonds;
  • gecommitteerde opleiding ‘Small Business en Retail Management’ Avans Hogeschool;
  • lid Rotary Club Breda

T    +31 76 523 66 60
M   +31 6 2074 8998
E    hester.albicher@albicher.com

Ingrid Janssen is vanaf 2003 tot 2010 als paralegal werkzaam geweest in de vakgroep ondernemingsrecht van AKD Advocaten & Notarissen. In verband met de verzelfstandiging van de notariële praktijk in 2010 heeft Ingrid op dat moment de overstap gemaakt naar ons kantoor en zich verder gespecialiseerd in de ondernemingsrechtelijke praktijk.

 +31 76 523 66 62
E  ingrid.janssen@albicher.com

Sanne Koevoets studeert Ondernemingsrecht aan de Universiteit van Tilburg. Sinds de zomer van 2022 heeft zij haar academische loopbaan vervolgd als student Notarieel recht aan de Universiteit van Leiden. Haar focus ligt hierbij op het ondernemingsrecht en vastgoed.

Sinds begin 2020 is zij werkzaam als notarieel medewerkster op ons kantoor. Zij werkt voornamelijk op de sectie Vastgoed en houdt zich onder meer bezig met particulier vastgoed en uitpondingen.

 +31 76 523 66 61
E  sanne.koevoets@albicher.com

Cédric Betjes heeft de studie Rechtsgeleerdheid afgerond aan de Erasmus Universiteit en volgt nu de extended master Contracten- & aansprakelijkheidsrecht en Goederen- & Insolventierecht aan de Universiteit van Tilburg.

Hij is sinds juli 2021 bij ons werkzaam als notarieel medewerker en houdt zich vooral bezig met vastgoed. Ook ondersteunt hij ons op het gebied van familierecht en ondernemingsrecht.

 +31 76 523 66 64
E  cedric.betjes@albicher.com

Ellouisa Azoum volgt de extended master Contracten- & aansprakelijkheidsrecht en Goederen- & Insolventierecht aan de Universiteit van Tilburg. Daarnaast is zij als voorzitter verbonden aan de Rechtswinkel Zuidwest-Nederland.

Sinds septembter 2021 is zij werkzaam als notarieel medewerkster bij ons. Zij ondersteunt ons op het gebied van vastgoed, familierecht en ondernemingsrecht.   

T  +31 76 523 66 64
E  ellouisa.azoum@albicher.com

Kelly de Langen heeft de studie hbo-rechten afgerond in juni 2022 en volgt nu de pre-master Rechtsgeleerdheid aan de Erasmus Universiteit. Vanaf zomer 2023 zal zij daar starten met de master Ondernemingsrecht.
 
Sinds december 2022 is zij werkzaam als notarieel medewerkster bij ons. Zij houdt zich voornamelijk bezig met ondernemingsrecht en vastgoed. Ook ondersteunt zij ons op het gebied van familierecht.  

T  +31 76 523 66 64
E  kelly.de.langen@albicher.com