bg05

Wie zijn wij?

albicher6

Hester Albicher

Hester Albicher rondde in 1996 haar studie Nederlands recht en notarieel recht af aan de Universiteit Leiden. In 2004 heeft Hester de opleiding Grotius Ondernemings- en Vennootschapsrecht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen met goed gevolg afgelegd. Vanaf 1996 tot 2010 was Hester als kandidaat-notaris werkzaam bij AKD Advocaten & Notarissen. In 2010 kon Hester met support van AKD de notariële praktijk van de Bredase vestiging van AKD onder eigen naam voortzetten.

Hester is als notaris aan het kantoor verbonden en richt zich op de ondernemingsrecht- en vastgoedpraktijk.

Nevenfuncties:

  • lid Commissie toegang notariaat (CTN) 
  • gecommitteerde opleiding ‘Small Business en Retail Management’ Avans Hogeschool
  • lid Rotary Club Breda

T  +31 76 523 66 60
M  +31 6 2074 8998
E  hester.albicher@albicher.com

ingrid-janssen

Ingrid Janssen

Ingrid Janssen is vanaf 2003 tot 2010 als paralegal werkzaam geweest in de vakgroep ondernemingsrecht van AKD Advocaten & Notarissen. In verband met de verzelfstandiging van de notariële

praktijk in 2010 heeft Ingrid op dat moment de overstap gemaakt naar ons kantoor en zich verder gespecialiseerd in de ondernemingsrechtelijke praktijk.

T  +31 76 523 66 62
Foto Renske zwart wit

Renske van Tilborg

Renske van Tilborg is na het afronden van haar studie HBO-rechten 2,5 jaar werkzaam geweest bij een gemeente als juridisch medewerker handhaving. Van 2011 tot mei 2018 heeft zij gewerkt bij een gerechtsdeurwaarderskantoor als deurwaardersassistent.

Sinds juni 2018 is Renske bij ons werkzaam als paralegal vastgoed. Zij houdt zich onder meer bezig met uitpondingen en de uitvoering van bouwplannen.

T  +31 76 523 66 61
Foto website

Sanne Koevoets

Sanne studeert Ondernemingsrecht en Fiscaal recht aan de Universiteit van Tilburg. Daarnaast is zij als adviseur verbonden aan de Rechtswinkel Zuidwest-Nederland. Sinds begin 2020 is zij werkzaam als notarieel secretaresse op ons kantoor en ondersteunt zij ons bij diverse werkzaamheden.

 

T  +31 76 523 66 64