bg05

Wie zijn wij?

albicher6

Hester Albicher

Hester Albicher rondde in 1996 haar studie Nederlands recht en notarieel recht af aan de Universiteit Leiden. In 2004 heeft Hester de opleiding Grotius Ondernemings- en Vennootschapsrecht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen met goed gevolg afgelegd. Vanaf 1996 tot 2010 was Hester als kandidaat-notaris werkzaam bij AKD Advocaten & Notarissen. In 2010 kon zij met support van AKD de notariële praktijk van de Bredase vestiging van AKD onder eigen naam voortzetten.

Hester is als notaris aan het kantoor verbonden en richt zich op de ondernemingsrecht- en vastgoedpraktijk.

Nevenfuncties:

  • lid Commissie toegang notariaat (CTN) 
  • bestuurslid Stichting Chassé Cultuur Fonds
  • gecommitteerde opleiding ‘Small Business en Retail Management’ Avans Hogeschool
  • lid Rotary Club Breda

T  +31 76 523 66 60
M  +31 6 2074 8998
E  hester.albicher@albicher.com

Foto Ingrid 2021

Ingrid Janssen

Ingrid Janssen is vanaf 2003 tot 2010 als paralegal werkzaam geweest in de vakgroep ondernemingsrecht van AKD Advocaten & Notarissen. In verband met de verzelfstandiging van de notariële

praktijk in 2010 heeft Ingrid op dat moment de overstap gemaakt naar ons kantoor en zich verder gespecialiseerd in de ondernemingsrechtelijke praktijk.

T  +31 76 523 66 62
Foto website-1

Sanne Koevoets

Sanne studeert Ondernemingsrecht aan de Universiteit van Tilburg. Vanaf zomer 2022 zal zij haar academische loopbaan vervolgen als student Notarieel recht aan de Universiteit van Leiden. Haar focus zal hierbij liggen op het ondernemingsrecht en vastgoed.

Sinds begin 2020 is zij werkzaam als notarieel medewerkster op ons kantoor. Zij werkt voornamelijk op de sectie Vastgoed en houdt zich onder meer bezig met particulier vastgoed en uitpondingen.

T  +31 76 523 66 61
9322E4E7-5DC3-4A50-8F1F-443247FB3DD4

Cédric Betjes

Cédric studeert Rechtsgeleerdheid aan de Erasmus Universiteit Sinds juli 2021 is hij bij ons werkzaam als notarieel medewerker en ondersteunt hij ons op het gebied van vastgoed en ondernemingsrecht. 

T  +31 76 523 66 64
fadad1ea-def3-48e1-a488-7a57b5c37149-1

Ellouisa Azoum

Ellouisa studeert Rechtsgeleerdheid en Ondernemingsrecht aan de Universiteit van Tilburg. Daarnaast is zij als secretaris verbonden aan de Rechtswinkel Zuidwest-Nederland.

Sinds septembter 2021 is zij werkzaam als notarieel medewerkster bij ons. Zij ondersteunt ons op het gebied van vastgoed, familierecht en ondernemingsrecht.
   
T  +31 76 523 66 64